Dybowski Group

Witam na stronie firmy Cezary Dybowski

Dybowski Group to nazwa kilku odrębnych przedsięwzięć wchodzących w skład firmy Cezary Dybowski. Moja firma jest osobą fizyczną i dlatego nie jest możliwe stworzenie odrębnych podmiotów zależnych. Zaletą takiej formy prawnej jest pełna odpowiedzialność za podjęte zobowiązania, bez ograniczeń, jak w przypadku spółek.

Art. 43 Kodeksu Cywilnego: "Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działania przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie wybranych".

NIP:1130013125     REGON: 010516983
Kontakt